Suat BOZTEPE’den ve Mehmet Özer Özerkman’ dan Dama Camiasına hediyesi

Damacıbaşı İbrahim Bey’in bu kerre cem’ ve tertib etmiş olduğu gayet musanna altmış oyunu hâvi dama risalesidir. Birinci tabı. Maarif Nezareti-i Celilesinin ruhsatıyla. İşbu risalede muharrer ve münderic oyunumuz ehl-i hirafe gayet sehulet-bahş olur derecede tab olunmuştur. İstanbul 1310 (miladî 1892) Alem Matbaası

Fiyatı 3 kuruştur. Satılan mahal: Sultan Bayezid’da Kağıtçılar sırasında 42 numaralı pulcu Nazif Efendinin dükkanıdır. Mühürsüz olan nüshalara sahte nazarıyla bakılır.

Evvela eğer bir taş ileriye verilmek lazım gelirse, bu yolda ve eğer taş tarafına gelinmek icap ederse bu yolda ve eğer sol tarafına gelinmek iktiza etmiş ise bu yolda işaretlerle gösterilir. Mezkur taşlar rakam olup ikinci derecede hareket ettirilecek olan taşın herhangi tarafa hareketi matlub ise tarif olunduğu üzere iki rakamın terkimiyle üçüncü ve dördüncü dalı nihaye minval-i meşruh hareket ettirildikde neticesinde açmaz anlaşılıyor. Bu risalede muharrer bulunan açmazların hallinde bermuceb-i tarifat kemaliyle dikkat olunup … iştigal ile izaat-ı dikkat edilmesini ashab-ı basirete gayr-ı mahzi ise de bir kerre de acizane ihtarara cesaret eylerim.

 

PDF formatındaki kitabı indirmek için TIKLAYIN!!!

Mehmet Özer Özerkman ve Suat Boztepe hocalarımıza sevgi ve saygılarımızla teşekkür ediyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*