Uluslararası Türk Dama Şampiyonası Kuralları

YIL – 2021

 

1) Genel Kurallar:

a) Şampiyona 19/11/2021 – 21/11/2021  tarihleri arasında BURSA-Mustafakemalpaşa ‘da yapılacaktır.

b) Şampiyona Fide İsviçre eşlendirme kurallarına göre 9 tur oynanacaktır. Turların ne zaman olacağı kuralların sonundaki programda yazılıdır.

c) Her oyuncuya oyunun başlangıcında 45 dakika toplam düşünme zamanı verilir.

d) Şampiyonayı aynı puanla bitiren sporcular için sırasıyla

1) Buchhollz-1 alttan (37, en kötü 1 sonuç )
2) Buchhollz-2 alttan (37, en kötü 2 sonuç )
3) Sonnborn-Berger (52) ve
4) Galibiyet sayısı fazlalığı (12) eşitlik bozma sistemleri kullanılır.

e) Oyunun başlangıç saatine göre 15 dakika içinde yerini almamış oyuncu oyunu hükmen kaybetmiş sayılır. 2 defa hükmen oyun kaybeden oyuncu yarışmadan çıkartılır.

f) Oyunlar programda belirtilen zamanda, başhakemin “OYUNLAR BAŞLAMIŞTIR SİYAHLAR SAATLERİ ÇALIŞTIRABİLİR.” demesiyle başlar.

g) ZAMANI BİTEN YANİ BAYRAĞI DÜŞMÜŞ OYUNCUNUNTaş Konumu ve Pozisyonu ne olursa olsun(OYUNU) kaybeder.

h) Oyuncu taş alarak damaya çıkıyorsa bitişikte rakibin daması varsa yoz taş gibi almaya devam eder ve kalır. Taş toplama işlemine başlayamaz. Rakibin hamlesinden sonra DAMA vasfını kazanır.

i) Dama oyununda zaman eşitliği sağlamak için yapılan bir uygulamadır. Oyuncular oyunlarına olduğu kadar zamanlarına da dikkat etmek durumundadırlar. Taraflardan biri zamanı durdurmaya ihmal etmişse rakibi centilmenlik gereği rakibini uyarabilir. Ama uyarı için mecbur değildir. Hakemler herhangi bir uyarıda bulunamaz.

 

 

2) Şampiyona saati,

a) Şampiyonada oyunlar Şampiyona saati kullanılarak oynanacaktır. Şampiyona saati, aynı anda sadece biri çalışabilecek şekilde bir birine bir mekanizma ile bağlanmış iki göstergeli bir saattir. Saat ifadesi bu iki göstergeden biri anlamına gelir. Bayrak düşmesi ise oyuncuya tanınan zamanın bitmesi anlamına gelir.

b) Saat önceden ilan edilmiş zamana hakem tarafından ayarlanır ve hakemin belirlediği yere konulur (siyah taşlarla oynayan oyuncunun sağına)

c) Oyuncular saate hamleyi yaptıkları elle basmak zorundadırlar. Saat tuşunun üzerinde parmak bekletmek ya da elini tuşların az üzerinde tutması yasaktır.

d) Zamanın bittiğini hakemin görmesi ya da oyunculardan birinin yapacağı geçerli bir sav karşısında bayrak düşmüş kabul edilir.

 

3) Hamlenin yapılması

a) Öncesinde düzeltiyorum diyerek taşların kare içindeki yerleri düzeltilebilir. Oyun tahtasına hamle yapma amacının dışında el sokulmaz.

b) Şayet karışık bir toplama ise Hakem çağrılıp onay alındıktan sonra taş toplaması yapılmalıdır.

c) Oyuncuların (kırış) yani taş değişimi esnasında rakibin sürdüğü taşı kendisinin almak mecburiyeti vadır taşın üzerinden atlayıp yerinde bırakmaktan oluşabilecek eksik veya fazla taş durumunun, oyun akışı esnasında fark edilmesi halinde, Oyun, hakem tarafından hata yapılan hamleye geri alınarak başlatılır. TAŞI ALMAYIP hataya sebebiyet veren oyuncuya ihtar cezası verilir. Tekrarı halinde disiplin kuruluna sevk edilir.

d) Notasyon kullanılmamış ve hatalı hamlenin yeri tespit edilemiyor ise, Hakem daha sonraki turları göz önüne alarak Baş Hakeme danışır ve iki oyuncuya zaman belirleyerek, oyunu baştan başlatır.

e) Oyun esnasında hatalar fark edilmemiş ve oyun neticelenmiş ise netice geçerli sayılıp geriye dönük hatalar göz önüne alınmaz.

f) Turnuva mahalinde oyunlar devam ederken bitmiş oyunların analizlerini yapmak kesinlikle yasaktır. Yalnız Organizasyon Komitesinin ayırdığı özel bölümdeki masalarda analizler yapılabilir

g) Bir oyun esnasında her iki taraf rakibine 2 kez beraberlik teklif edebilir teklifi red edilir ise üçüncü teklif yapılmaz ancak tahta üzerindeki taşların diziliş konumu ile ilgili itirazını masa hakemine yapabilir Hakem beraberliği kabul etmeyen oyuncunun oyunu açmak için çaba gösterdiğine kani ise oyunu devam ettirir.
Oyunda ilerleme kaydedilmiyor ise zamana bakmazsızın oyunu berabere ilan eder.

 

4) Hakemin Rolü:

a) Hakem yarışmanın gidişatını yöneterek yarışmayla en iyi şekilde ilgilenecektir. İyi bir oyun ortamı ve oyuncuların rahatsız edilmemesini sağlamalıdır.

b) Hakemin yardımı gerekliyse oyuncu saati durdurabilir, saatine tekrar ne zaman başlayacağına hakem karar verir.

c) Bir oyuncu (Başhakem ve yardımcılarının) kararlarına en geç ilgili turdan 15 dakika sonrasına kadar itiraz edebilir.

d) İtiraz kurulu birinci turun başlamasından önce duyurulur. Kurul bir başkan ve iki üye ve iki yedek üyeden oluşur, itiraz kurulunda yapılacak Şampiyonada görev alacak herhangi bir hakem yer alamaz.

e) Oyuncular İTİRAZ KURULUNA müracaatlarında 25 TL itiraz parası yatırmak durumundadırlar. İtirazları haklı bulunursa paraları iade edilir, itirazları haklı bulunmazsa para iade edilmez.

f) Hakem rakiplerin oyunu normal yollarla kazanamayacağını onaylarsa beraberlik ilan edebilir.

g) Tahtada aynı konumun 3 kez tekrarlanması durumunda oyun otomatik olarak berabere sayılır. Oyunda herhangi bir ilerleme de sağlanamıyorsa, zaman gözetilmeden hakem beraberlik kararı verme yetkisine sahiptir.

h) Oyuncuların oyun esnasında hakemden izin almadan oyun sahasını terk etmeleri yasaktır. Hamle sırası kendinde olan oyuncu hamlesini yaptıktan sonra izin isteyebilir.

i) Dış kaynaklı bir rahatsız edilme olduğunda hakem her iki tarafa da eşit ek süre verebilir.

j) Bir tura katılamayacak sporcu, eşlendirme yapılmadan önce tura katılamayacağını nedeni ile birlikte yazılı olarak başhakeme bildirmek zorundadır. Ne sebeple olursa olsun iki tur oynamayan sporcu Şampiyonadan çıkartılır.

k) Oyunun gidişatı 4 f ve 4 g maddelerinin dışında ise zamana oynanmasına hakem müdahale etmez.

l) Oyuncular ters renklerde oturup oyuna başlamışlarsa hakemin aksi yönde bir kararı olmazsa oyun devam eder.

m) Oyuna müdahale etmesi gerektiğinde hakem saatleri durduracaktır.

n) Müsabakalar esnasında oyunculardan birisi sağlık sorunu yaşar ise Organizasyon Komitesi 30-60 dakikayı aşmamak üzere müsabakaları erteleyebilir.

o) Oyuncular müsabaka esnasında toplu halde sağlık sorunu yaşar iseler Organizasyon Komitesi 8-24 saatliğine müsabakaları erteleyebilir.

 

5) Etik kurallar:

a) Oyunlar esnasında yüksek sesle konuşulmaz.

b) Oyunlar esnasında telefonla konuşulmaz.

c) Rakibin dikkatini dağıtacak ve rencide edecek hareket yapılmaz.

d) Oyunun sonucunun önceden ayarlandığı açıksa, disiplin kurulu her iki oyuncuya 1 yıldan 3 yıla kadar yurt içi ve yurt dışı Şampiyonalardan men cezası verebilir.

e) Bir oyuncunun hakeme bildirmeden çekip gitmesi etik değildir böyle durumlarda sportmenlik dışı davranış sergileyen oyunculara hakem ihtar verebilir.

f) Bir Şampiyona içinde 3 kez ihtar alan oyuncu disiplin kuruluna sevk edilir

g) Oyuncuların tavırlarıyla ilgili şikâyetler hakeme yapılmalıdır. Oyuncu rakibine hitaben şikâyette bulunamaz.

h) Oyunculardan biri tahta üzerinde hamlesini yaptıktan sonra beraberlik önerebilir. (Bu teklifi kendi saatini durdurmadan yapmalıdır.)

i) İki taraf oyun esnasında aralarında anlaşırlarsa oyun berabere biter.

j) Oyunu bitmiş oyuncular seyirci sayılırlar.

k) Müsabakası bitmiş oyuncular veya seyirciler devam eden oyun hakkında konuşmak yorum yapmak veya başka yolla oyuna müdahale edemez. Eğer gerekirse hakem aykırı davrananları oyun salonunun dışına çıkarabilir.

l) Damada fazla taş yemek mecburiyeti vardır (Hurda-Çekme-Çarpma-Açmaz) gibi oyunlarda taş toplaması yapılmadan önce kaç taş alacağını ve toplama yapacağı taşını (Bu Dama da) olabilir hangi haneye koyacağını önceden deklere etmek durumundadır.

m) Oyuncuların oyun esnasında telefonlarını kapatmaları gerekir. Eğer oyuncunun oyun esnasında telefonu (Alarmı) çalar ise veya üzerinde bulunan herhangi bir elektronik aletten ses gelmesi halinde oyuncu oyunu hükmen kaybeder. Hakemin yakında olmaması rakibinin şikayeti ve her hangi yakınlarındaki oyunculardan birinin duyması yeterli olur.

n) Şampiyona kurallarına uymayı inatla reddeden oyuncu yenik sayılır. Her iki oyuncuda kurallara uymuyorsa ikisi de yenik sayılır.

o) Taş toplaması yapılırken herhangi bir hanede durup oyuna yön verilemez. Önceden deklare edip taşını o haneye koymak zorundadır.

 

6) Program:

……

Not:

Dama kuralları oyun esnasında çıkabilecek bütün ihtilaflı durumları kapsayamaz. Her türlü durumda bir kurala bağlanmaz. Dama kuralları içinde tam olarak yer almayan bir durumla karşılaşıldığında eş değer durumları göz önüne alarak doğru bir yargıya varabilmek gerekir. Kurallar hakemlerin adil ve tarafsız olduklarını varsayar.

Özel durumlarda hakemler özgür bir biçimde karar vermekte zorlanabilirler, bu gibi durumlarda ORGANİZASYON komitesinin vereceği tüm kararları dama oyuncularından anlayış göstererek kabul etmeleri beklenir.

 

Şampiyonaya katılan her sporcu bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.