Eğitim kurulu

 

M. Muzaffer Ceylan

Hasan Kenan Özer
Hasan Kenan Özer

Necip Çelik
Necip Çelik

Mahmut Özdemir
Mahmut Özdemir

Recep Doğrubakar
Recep Doğrubakar

Bektaş Güldeste (Başkan)
Bektaş Güldeste


EĞİTİM KURULU “Türk Daması” nın hizmetinde !…

“Türk Daması” nın zenginliğini öne çıkaracak tekniklerin yaygınlaştırılması ve yeni yetişen nesilde devamını sağlamak adına faaliyetlerde bulunmak üzere Eğitim Kurulu oluşturuldu.

“Türk Daması” nın gelişiminde eksikliği duyulan; Yardımcı Antrenör, Antrenör ve Baş antrenörlerle, Hakemlerin ve Takım Çalıştırıcıların statülerinin iç tüzükle belirlenmesi, proje çalışmalarını destekleme ve protokollerin sınırlarının belirlenmesi çalışmalarını da eğitim kurulumuz yürütecektir.

“Türk Daması” nın kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırma faaliyetleri arasında görülen; Sempozyum, Panel, Söyleşi, Forum, Konferans ve Açık Oturum türünden faaliyetlerle “Akıl Oyunları” çalışma gurupları içerisinde Federasyonumuzu temsil etmek Eğitim Kurulu’nun görev alanlarını oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan ve İhtiyaçlarımız arasında görülen faaliyetler gönüllülük esasına bağlı olarak; Necip ÇELİK, Kenan ÖZER, Ali TAYFUR, Bektaş GÜLDESTE, Mahmut ÖZDEMİR, Recep DOĞRUBAKAR ve M.Muzaffer CEYLAN tarafından yürütülecektir.